onsdag 2 november 2016

Att flytta timmerhus

Inspirerad av ett möte med en timmerhusentusiast skall jag plita ner några rader.

I slutet av förra veckan blev jag kontaktad av en person som jobbar inom kommunförvaltning, men till utbildningen är snickare. Hon skulle vilja dokumentera timmerstomsflyttning i praktiken - i första hand på finska. Enligt henne så finns det litteratur på svenska från Sverige, men på finska är det mycket torftigt.
Om man väl har flyttat en timmerstomme och skall börja med bl.a. ytor, snickerier, ytbehandling och eldstäder, så finns det nog litteratur även på finska.

Hennes tanke är att uppmärksamma människor på möjligheten att flytta gamla timmerhus från ett ställe till ett annat. Precis så som man gjorde förr. Ett exempel på ett timmerhus som t.o.m. bara delvis har flyttats är kaffestugan på Postbacken i Illby. Byggnaden har varit en parstuga, men när ena sonen i huset flyttade ut och grundade egen familj, så tog han halva huset med sig och byggde upp det på ett annat ställe.

Man behöver inte fara så långt från landets befolkningstätaste områden, så kommer man fram till bygder, där man hittar de mest fantastiska byggnader som enbart förfaller - tänk om man skulle flytta och återanvända dem.

Det finns tyvärr en massa problem i samband med husflyttningar och beklagligtvis är de största problemen inte av fysisk natur, utan det är byggbestämmelser och förordningar som sätter käppar i hjulen. I de flesta kommuner anses nämligen ett timmerhus från exempelvis 1800-talet som flyttas till en annan plats vara ett nybygge när det återuppförs. Det innebär i praktiken att man måste förstöra det gamla timmerhusets unika egenskaper för att få ta det i bruk på en ny plats - det måste uppfylla dagens energikrav bl.a.

Det är inget litet projekt att försöka få ändring i systemen, så att det går att återanvända gamla timmerhus på ett vettigt sätt, men försöker man inte ens så går det säkert inte så jag stöder min nya bekantskaps strävanden.

En annan väsentlig detalj man kunde få mera klarhet i är vad det kostar att flytta gamla timmerhus. Det är klart att det inte går att ge ett exakt pris, men på samma sätt som man kan uppge uppskattningar på vad det kostar per kvadratmeter då man uppför ett nytt hus, så kunde man räkna ut några riktvärden gällande flyttning eller återanvändning av timmerbyggnader.

Kostnaderna för själva byggnaden brukar sällan vara stora - i skrivandets stund finns det ett timmerhus med mansardtak i gott skick, 12x8m med fungerande eldstäder och hela fönster och dörrar som säljs för € 50,- på de villkor att man tar bort det;

€ 50,- för ett gediget egnahem - inte särskilt dyrt byggmaterial.

Eventuellt är detta också ett fall där ägaren blivit övertygad av ett byggföretag att det blir lika dyrt att bygga nytt, som det blir att "renovera" huset till modern standard och därefter fattat beslutet att bygga nytt. Uppenbart finns det inte några större strukturella fel på byggnaden och därmed egentligen inga tvingande skäl till att huse måste rivas.

Nåja, varför huset rivs och om det är nödvändigt behöver vi inte ta ställning till nu, men det skulle finnas utrymme för lite mera information om hur man kan flytta timmerhus och vilka kostnader det för med sig...

...jag är ganska övertygad om att ett 200 år gammalt hus som flyttas och återuppförs på traditionellt vis är en mycket mindre miljöbelastning på sikt, än vilket nollenergihus som helst - oberoende av om det går lite mera energi åt till uppvärmning eller inte...