torsdag 10 december 2015

Nu klarnade det - tyvärr!

Nu vet jag inte om jag skall skratta eller gråta.

Idag får man i tidningen Östnyland läsa om fallet Finnby daghem, som jag följt upp i två repriser här i bloggen förut. Först under rubriken Offentlig debatt och sedan Vad var det jag sa?

Det positiva är att man från stadens lokalitetsledning talar om att inte kombinera gammalt och nytt, men i samma artikel konstaterar man att man borde ersätta allt gammalt med nytt - vilket inte löser några problem i gamla byggnader utan enbart förlänger en aning på tiden tills problemen dyker upp.

Om någon tror att det kom som en blixt från klar himmel att det uppstod problem och av vilken art problemen var, så är det bara att jämföra det två artiklarna nedan. Den ena är tagen ur dagens Östnyland medan den andra är min insändare från hösten 2013.

För att belysa hur klara och förutsebara problem det är frågan om, så har jag färgat några påståenden i båda artiklar. De färgade partierna i övre artikeln relaterar direkt till motsvarande färg i min insändare.


Jag har redan länge varit av den åsikten att är dax att öppna ögonen och sluta springa byggnadsindustrins intresseorganisationers ärenden på bekostnad av bl.a. individers hälsa...

Läs och begrunda!


Dagens tidningsartikel (ÖN 10.12.2015):

Finnby daghem mikrobskadat


Nu ska man i Borgå fundera en extra gång innan man bygger om gamla träbyggnader.
BORGÅ. Saneringen och utvidgningen av Finnby daghem slutfördes 2014. I år gick larmet om inomhusluftproblem i huset och en fukt- och inomhusluftteknisk konditionsutredning blev färdigt i slutet av november.
Mikrobskador har hittats i under- och mellanbjälklaget och i kryputrymmet under den ursprungliga byggnaden. Ett undertryck leder orenheterna genom underbjälklaget in i huset.
De första snabba renoveringsåtgärderna görs redan under jullovet, när daghemmet är stängt. En större reparation ska göras under sommarlovet.
– Barnen och personalen kan tryggt verka i huset under vårterminen, försäkrar lokalitetsdirektör Börje Boström.
Personalen och föräldrarna har informerats om inomhusluftutredningen, om stadens planer och åtgärder.
– En del av golvkonstruktionerna i den gamla delen av huset blev inte utbytta, det var ett felbeslut, säger Boström.
Staden kommer i fortsättningen att ha med en inomhusluftkonsult både när man planerar och när man förverkligar ombyggnader. Lyceiparkens skola är den första renoveringen där man tillämpar den här regeln.
– Ny teknik i gamla hus har visat sig vara en dålig kombination, säger Boström. I fortsättningen får vi förhålla oss mer kritiskt till ombyggnad av gamla träbyggnader. Endera får vi riva ut allt gammalt så att bara stommen återstår, eller så får vi låta bli att bygga om.
De gamla trähus som eventuellt efter en del år står i tur att renoveras är enligt Boström Illby daghem, Ilolan koulu och Bjurböle daghem. Mikrobproblem finns också i den äldsta delen av Tolkkisten koulu.
_________________________________________________

Här nedan ser du min insändare som är dryga två år gammal:

Apropå skolbyggnaden i FinnbyI lördagen Bbl får man läsa; ”Friska stockar, friska golv, friska takstolar. Det gamla skolhuset i Finnby är en prima byggnad utan fuktproblem, nu håller huset på att genomgå en total förvandling” – jag hoppas innerligen att förvandlingen inte gäller avsaknaden av inneluftsproblem.
Med hjälp av skolbyggnaden hoppas jag att stadens skall kunna motbevisa min tes att inneluftsproblem i gamla byggnader uppstår, då man använder sig av moderna material och metoder i gamla byggnader.
Det gäller här en byggnad där äldsta delarna är från början av 1900-talet och som har klarat sig utan fukt- och inneluftsproblem tillsvidare, men trots det säger man sig vilja ta det säkra före det osäkra och byter bl.a. brädfodring och isolering. ”Vi ville få bort alla risker för problem med inomhusluften, vi har inte råd med en enda problemfastighet till” heter det.
Om något har fungerat utan problem i upp till 100 år, så klassar jag personligen det som problemfritt – varför skall det bytas till modernare delvis obeprövade material som dessutom årligen förorsakar massvis med problem i gamla byggnader. Sågspånet i golven har man lyckligtvis inte tänkt byta ut, men om jag anar rätt så kommer golven att täckas med något tätt material i stil med plastmatta – sen’ är det inte långt till att den gamla fyllningen får skulden ifall det blir fuktproblem i golven! Bl.a. glasfibertapet med latexfärg på ytan förstör på samma sätt gamla väggar av naturmaterial. Troligtvis kommer man även att installera en modern ventilationsanläggning och så är kalaset färdigt!
En ny och ståtlig riskkonstruktion med förhöjda driftskostnader som kan lyckas, men som sannolikt kommer att visa tecken på inneluftsproblem långt före nästa 100 år har gått – och det för ”knappa” 2,5 miljoner euro!
Jag antar att ledande byggmästare Lars Grönlund, projektchef Tony Lökfors och lokalitetsdirektör Börje Boström har en så bred kunskap att de vet att de skapar en riskkonstruktion, därför förvånar det mig att de är villiga att förverkliga det hela.
Jag vet att allt görs enligt gällande lagar och förordningar, men jag kan inte förstå att kunnigt folk dag in och dag ut går med på att följa fullständigt absurda lagar och förordningar utan att ljudligt ifrågasätta dem.
Så länge ingen kraftfullt ifrågasätter lagstiftning och förordningar inom byggsektorn så kommer vi att ha återkommande inneluftsproblem– det gäller även nybyggen!
Niklas Grönroos
Snickare
__________________________________________

Några kraftuttryck skulle nästa sitta bra i det här sammanhanget!


Fotot är lånat från artikeln i tidningen Östnyland per 10.12.2015