tisdag 18 mars 2014

"bluffbyggare"...

I Hbl fick vi idag, den 18.3.2014 läsa en artikel med rubriken ”Ny teknik ska stoppa missbruk på byggen”.
Mitt intresse väcktes förstås genast då det gäller att få bukt med missbruk inom byggbranschen.
Jag började läsa med stort intresse, men ju längre jag kom insåg jag att innehållet inte var så mycket att hurra för.
Som vanligt i vårt ekonomidominerade samhälle så gällde missbruket förstås skattemissbruk och den nya tekniken skall hjälpa till att övervaka vem, var och när men inte hur!
Må hända att vi har ett skatteproblem inom byggbranschen, men jag skulle vilja påstå att vi har ett kunskaps- och kvalitetsproblem inom samma bransch som det skulle vara skäl att ta minst lika mycket på allvar som det skattetekniska.

Om man idag vill grunda ett företag inom byggbranschen så är det fritt fram för vem som helst att göra det – kanske man har tröttnat på att vara jurist, revisor eller modersmålslärare. Då är det bara att göra en anmälan till patent- och registerstyrelsen, registrera sig hos skattemyndigheterna och teckna de lagstadgade pensions- och frivilliga olycksfalls- och företagarförsäkringarna. Ingen frågar i något skede om man har någon form av kunskap om byggteknik eller fysik. Sedan är det bara att börja marknadsföra.
   
Vissa arbetsskyddstekniska kurser måste man gå för att få jobba på större byggen, men mycket mera krävs inte. När jag skriver krävs, så menar jag myndighetskrav och inte vad en eventuell uppdragsgivare kräver eftersom det varierar från fall till fall. Övervakningsuppgifter kräver förstås behörighet, men andelen ansvariga övervakare är inte så stor på byggarbetsplatser.

Jag har själv varit företagare inom snickeribranschen sedan 2007 och snickrar främst byggnadsdetaljer så som fönster och dörrar, men inte en gång har någon övervakande instans varit intresserad av mitt kunnande inom träförädling, fuktvandring eller byggteknik, men däremot har jag nog blivit kontaktad då min moms-redovisning eller en skattebetalning är försenad!
Under mina företagarår har det införts CE-märkning av byggnadsmaterial, dit även fönster och dörrar räknas, det har kommit omvänd beskattning, byggbestämmelserna ändras i sådan takt att man inte hinner med och nu hittar man på ytterligare system och teknik för att övervaka något, som ur konsumentens synvinkel fördyrar byggandet men inte i någon större utsträckning påverkar kvaliteten.

Skulle man från myndighetshåll vara lika intresserad av att få ordning på kunskaps- och kvalitetsproblemen inom byggbranschen som man nu är intresserad av att få ordning på de skattetekniska problemen så tror jag personligen att vi skulle få mycket bättre inomhusmiljöer och en stor del av de som man nu jagar som skattesyndare skulle falla bort automatiskt eftersom de inte skulle klara av en ”kunskapsgranskning”.

När myndigheterna fick upp ögonen för personen som idag kallas för bluffläkaren blev uppståndelsen stor eftersom man ansåg att han äventyrade flera 10-tals personers hälsa och inte besatt den kunskap eller behörighet som krävs av en läkare – hur är det då med okunniga ”bluffbyggare” och alla de 10.000 – tals människor vars hälsa står på spel dagligen i dåligt byggda eller sanerade byggnader?
Dessa "bluffbyggare" kan finnas på alla ställen - det är inte bara på stora nybyggen utan de kan lika bra finnas där man renoverar gammalt.

En liten känga skulle jag nog vilja ge åt uppdragsgivare och beställare, dvs. också helt vanliga hus-, stug- eller bostadsägare. Lär er känna det ni äger och ta reda på vem ni skall kontakta i vilket ärende!
Det är inte helt ovanligt att jag får frågan ifall jag kan göra timmermansarbeten också.

 Jag undrar hur många som hos t.ex. ögonläkaren frågar ifall hon eller han kan dra ut visdomstanden på samma gång – båda saker gäller ju ändå huvudet och för att dra ut en tand krävs väl inte så mycket annat än en tång, eller?!