onsdag 13 november 2013

Offentlig debatt...

...det är vad jag skulle vilja skapa. En saklig offentlig debatt kring dagens lagar och förordningar som tyvärr som sådana inte ger vårt gamla kulturarv en chans att överleva.
Jag kunde inte låta bli att reagera efter att jag läst en artikel i Borgåbladet angående en frisk före detta skolbyggnad som genomgår en sanering.
Efter tidningsartikeln följer min insändare som  resulterade i positiv feedback både via tidningen och direkt via telefonen.
Här följer artikeln som fick mig att reagera:Friskt skolhus blir nytt daghem

Uppe på berget i Finnby ska 800 kvadratmeter nytt daghem stå klart efter sportlovet. Fyra dagisgrupper ska inrymmas i byns gamla skola som nu byggs om och byggs ut.
BORGÅ Friska stockar, friska golv, friska takstolar. Det gamla skolhuset i Finnby är en prima byggnad utan fuktproblem, nu håller huset på att genomgå en total förvandling. Nedlagd skola med många små rum ska bli nytt och fräscht daghem med gott om spelrum för maximalt lite över 80 dagisbarn.
– Fyra dagisgrupper ska få plats i huset, säger Tony Lökfors, projektchef på stadens lokalitetsledning.
Suomenkylän koulus tidigare skolbyggnad har byggts till i flera repriser, de äldsta delarna är från början av 1900-talet. Det har gett arkitekt och byggjobbare en hel del tilläggsutmaningar. Bland annat har rumsfördelningen gjorts om nästan helt för att ge större rum som bättre passar nutida daghemsbruk.
Grupperna får varsin enhet med egen ingång följt av en liten aula med fack och ett litet skåp för varje barn. I skåpet kan daghemspersonalen till exempel lämna meddelanden till föräldrarna.
Matrum ...
– Varje grupp har också ett mindre vilorum, här finns skåp med plats för madrasserna som behövs under sovstunden. Grupperna har också varsitt större grupprum som möbleras bland annat med bord och stolar, säger Lökfors.
Speciellt för nya Finnby dagis är att man här ritat in ett litet matrum i anknytning till uppvärmningsköket.
– Det gör det möjligt för de äldre barnen att äta i matrummet, på det viset blir det mera plats över för annat i deras grupprum. Vi vinner plats på att flera äter på samma ställe, säger han.
Det gamla skolhusets norrsida har byggts ut med 200 kvadratmeter i två våningar.
... och gymnastiksal
– I tillbygget får vi plats för en barngrupp på övre plan och på nedre botten blir det en liten gymnastiksal. Salen passar också bra för dagisets egna fester, säger Tony Lökfors.
Husflygeln som rymmer gymnastiksalen får en egen ingång samt duschar och toaletter. Enligt Lökfors är det tänkt att salen ska kunna användas kvällstid av Finnbyborna.
– Korgboll eller innebandy ryms man inte att spela här, men salen på cirka 60 kvadratmeter lämpar sig bra till exempel för yoga eller dans, säger han.
Källarvåningen i den gamla delen av huset viks bland annat för ett litet kontorsrum, klädvårdsrum, daghemsföreståndarens rum och personalrum.
Ny brädfodring
Arbetena är på god väg, ledande byggmästare Lars Grönlund räknar upp ny brädfodring, nytt plåttak och nya fönster bland de saker som man hunnit med hittills. Brädfodringen skulle egentligen inte bytas ut, men man valde att ta det säkra före det osäkra och avlägsna gammal tjärpapper som fungerat som fuktspärr i väggarna. Samtidigt avlägsnades gammalt isoleringsmaterial, det vill säga sågspån, ur väggarna samt ur taket.
– Vi ville få bort alla risker för problem med inomhusluften, vi har inte råd med en enda problemfastighet till. Ny brädfodring och tilläggsisolering ger dessutom bättre energivärden, säger Tony Lökfors.
Sågspånet under golvet ligger kvar, men alla konstruktioner har konstaterats torra. Entréerna får nytt golv med golvvärme, men det hade blivit för dyrt att riva upp alla golv.
Sprängd budget
Det finns 2,3 miljoner euro budgeterat för daghemsbygget, men enligt Lökfors kommer det inte att räcka till. Det har kommit vissa överraskningar på vägen, bland annat har man tvingats göra mera sprängningsarbeten än planerat.
– Vi räknar med att överskrida budgeten med 100–150 000 euro. Pengarna finns beaktade i nästa års budget, säger Lökfors.
Det blivande Finnbydagiset står på paradplats uppe på berget i Finnby och det natursköna läget är något som arkitekten tagit i betraktande. Det blir jordnära färger, gult, rött och gråbrunt, som smälter bra in i skogsmiljön och för tankarna till landsbygdens traditionella färgskala.
Nu arbetar 15–20 byggarbetare för högtryck för att få fasaden klar och gårdsplanen i skick innan vintern fattar greppet. Daghemmet ska stå klart efter sportlovet i februari.
Öppnar efter sportlovet
– Vi möblerar under lovet. Det mesta är nytt, allt från leksaker till möbler, men en del gamla värdefulla möbler från det gamla dagiset har vi sparat. Också en del av uteleksakerna går att återanvända, säger Tony Lökfors.
Dagvårdsplatserna i Finnby är nya och ska svara på stadens skriande behov, men i och med att det finns så många problemfastigheter på dagissidan så får Finnbydagiset åtminstone inte till en början några permanenta inhysningar.
– Vi är i desperat behov av fungerande och friska lokaler, och till en början måste vi börja använda daghemmet som evakueringsdaghem, säger direktör för småbarnsfostran, Leila Nyberg.
Vilka barn som ska få ta det nya dagiset i Finnby i besittning efter sportlovet är oklart. Det står åtminstone klart att Prästgårdsbackens daghem ungefär samtidigt stängas för en omfattande renovering, och hittills har budet varit att några grupper därifrån evakueras till dagiset i Finnby.
Fler daghem behövs
– Ursprungligen är det tänkt att det blir ett finskspråkigt daghem, men för tillfället är språket en bisak. Principen är att det ska finnas minst två grupper med samma språk under samma tak, säger hon.
Just nu är ungefär 300 dagisbarn evakuerade eller placerade i tillfälliga lösningar och Nyberg konstaterar att det finns ett stort tryck på investeringar i nya daghem. Gammelbacka måste få ett nytt dagis, Näse måste få ett nytt dagis och hur det går med Prästgårdsbacken då man väl öppnar upp konstruktionerna är oklart.
– Ledningen för lokalitetsservicen har upplyst oss om att staden inte har existerande lokaler lämpliga för daghemsverksamhet. De har rekommenderat "hyrdagis", det vill säga staden hyr paviljonger, lätta konstruktioner som är enkla att flytta, säger hon.
Lokalitetsdirektör Börje Boström uppger att staden håller på att hyra två tillfälliga daghemspaviljonger som ska placeras i Näse och Gammelbacka. Idrottsplatser eller parker är lämpliga placeringsplatser, det är inte lämpligt att placera hyrdagisarna på samma tomt som de existerande, uttjänta daghemsbyggnaderna.
Det tidigare daghemmet i Finnbysåldes för några år sedan och har renoverats och tagits i bostadsbruk.
Och nu till mitt ställningstagande:

Apropå skolbyggnaden i Finnby

I lördagen Bbl får man läsa; ”Friska stockar, friska golv, friska takstolar. Det gamla skolhuset i Finnby är en prima byggnad utan fuktproblem, nu håller huset på att genomgå en total förvandling” – jag hoppas innerligen att förvandlingen inte gäller avsaknaden av inneluftsproblem.
Med hjälp av skolbyggnaden hoppas jag att stadens skall kunna motbevisa min tes att inneluftsproblem i gamla byggnader uppstår, då man använder sig av moderna material och metoder i gamla byggnader.
Det gäller här en byggnad där äldsta delarna är från början av 1900-talet och som har klarat sig utan fukt- och inneluftsproblem tillsvidare, men trots det säger man sig vilja ta det säkra före det osäkra och byter bl.a. brädfodring och isolering. ”Vi ville få bort alla risker för problem med inomhusluften, vi har inte råd med en enda problemfastighet till” heter det.
Om något har fungerat utan problem i upp till 100 år, så klassar jag personligen det som problemfritt – varför skall det bytas till modernare delvis obeprövade material som dessutom årligen förorsakar massvis med problem i gamla byggnader. Sågspånet i golven har man lyckligtvis inte tänkt byta ut, men om jag anar rätt så kommer golven att täckas med något tätt material i stil med plastmatta – sen’ är det inte långt till att den gamla fyllningen får skulden ifall det blir fuktproblem i golven! Bl.a. glasfibertapet med latexfärg på ytan förstör på samma sätt gamla väggar av naturmaterial. Troligtvis kommer man även att installera en modern ventilationsanläggning och så är kalaset färdigt!
En ny och ståtlig riskkonstruktion med förhöjda driftskostnader som kan lyckas, men som sannolikt kommer att visa tecken på inneluftsproblem långt före nästa 100 år har gått – och det för ”knappa” 2,5 miljoner euro!
Jag antar att ledande byggmästare Lars Grönlund, projektchef Tony Lökfors och lokalitetsdirektör Börje Boström har en så bred kunskap att de vet att de skapar en riskkonstruktion, därför förvånar det mig att de är villiga att förverkliga det hela.
Jag vet att allt görs enligt gällande lagar och förordningar, men jag kan inte förstå att kunnigt folk dag in och dag ut går med på att följa fullständigt absurda lagar och förordningar utan att ljudligt ifrågasätta dem.
Så länge ingen kraftfullt ifrågasätter lagstiftning och förordningar inom byggsektorn så kommer vi att ha återkommande inneluftsproblem– det gäller även nybyggen!
Niklas Grönroos
Snickare