onsdag 6 november 2013

Inledning...

Detta är början till en blogg som kommer att behandla den del av vårt kulturarv som består av byggnader och i viss mån även miljöer som kan betraktas som helheter.

Jag kommer främst att behandla byggnader och därtill hörande tekniker och filosofier som gäller det byggnadsbestånd som finns längs med vår kust dvs. det byggnadsbestånd som fått sin inspiration från både Sverige och Ryssland. De byggnader som är representanter för den rent finska stockbyggnadstraditionen känner jag inte tillräckligt till för att ta upp i denna blogg, men de yttre omständigheterna och naturens mekanismer fungerar ju lika även där.